Fundacja Druga Droga Mistrza

Projekty

Powrót do strony głównej
Projekt

Championerzy

Kolejnym aspektem jest popularyzacja aktywności fizycznej oraz promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.Turniej ma charakter otwarty, ogólnopolski. Każda szkoła może wystawić reprezentację składającą się z dziewczynek i chłopców nie ma ograniczeń co do płci i wieku uczestników. Każdy zespół skalda się z części sportowej i części wiedzowej. Drużyna liczy 10 osób: 5 osób w zespole sportowym i  5 osób w zespole wiedzowym. Zawody będą przeprowadzone 2 etapowo. W pierwszym etapie reprezentanci poszczególnych szkół będą rywalizować w zawodach sportowych, w drugim w quizie wiedzowym.
I etap sportowy - w tej części biorą udział wszystkie zespoły, liczące po 5 osób każdy. Turniej przeprowadzany jest w ramach rywalizacji sportowej. Każdy zespół wykonuje następujące zadania:
- rzut wolny do kosza na czas (ćwiczenie z puli gier zespołowych),
- bieg po kopercie na czas (ćwiczenie szybkościowo- koordynacyjne),
- przechodzenie przez szarfę (ćwiczenie gimnastyczno-sprawnościowe),
- skok w dal z miejsca (ćwiczenie koordynacyjno-siłowe),
- odbijanie na rakietką piłki do tenisa stołowego (ćwiczenie koordynacyjno-sprawnościowe).
Na zakończenie tej części ustala się kolejność końcową w każdej konkurencji i tabelę tego etapu zawodów.
II etap wiedzowy - w tej części zostanie przeprowadzonych 5 rund pytań zadawanych dla każdego zespołu (czas na odpowiedź to 30 sekund); odpowiada kapitan zespołu i jego odpowiedź uznajemy za ostateczną. Zespół może wybrać stopień trudności pytania mając do wyboru pytanie za 1,2 lub 3 punkty i tę wartość deklaruje przed zadaniem pytania. Za prawidłową odpowiedź przyznawana jest zadeklarowana przez drużynę liczba punktów, odpowiedź nieprawidłowa powoduje brak punktów. Istnieje jednorazowa możliwość skorzystania z podpowiedzi nauczyciela WF-u w całym cyklu 5 pytań. To drużyny decyzją w którym momencie i czy w ogóle będą korzystać z pomocy nauczyciela.
Czy zadanie proste to się okaże podczas 4 turniejów, rozegranych w Ostrołęce, Legnicy, Toruniu oraz Warszawie. Uczestnicy walczą o cenne nagrody dla siebie, ale także dla swoich szkół. Partner akcji - firma KGHM - ufundowała dla 3 najlepszych szkół czeki w wysokości 5000 zł - za I miejsce, 3000 zł za II miejsce oraz 2000 zł za III miejsce. Jest więc zatem o co walczyć. Organizatorem CHAMPIONERÓW jest fundacja Druga Droga Mistrza, a projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerami projektu są: Ministerstwa Sportu i Turystyki, KGHM, TVP  Sport oraz  Salon24.

Projekt

Sprawdź się z mistrzem!

Jest to cykl 5 spotkań z mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata, Europy, olimpijczykami, którzy podczas spotkania z dziećmi opowiedzą o swojej karierze sportowej, pokażą sportowe trofea zdobyte podczas kariery, zaś w drugiej części - praktycznej dzieci będą miały szansę w 5 prostych ćwiczeniach, dopasowanych do możliwości każdego dziecka, zmierzyć się z mistrzem. Każde z dzieci otrzyma kartę, która z jednej strony będzie zdjęciem mistrza, a na drugiej będą ćwiczenia, gdzie będzie możliwość wpisania punktów, uzyskanych przez dziecko za dane ćwiczenie i punktów uzyskanych przez mistrza.

Wówczas każdy uczestnik ma możliwość porównania swoich wyników z wynikami mistrza. Oczywiście, nie wynik jest tu najważniejszy, a wspólna zabawa, aktywność fizyczna i promocja sportu i ruchu.

Dodatkowo każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom oraz medal za uczestnictwo, bo główna zasada, jaka przyświeca organizatorowi to nauka zasad fair play. Liczy się aktywność i udział. 

Projekt

Turniej Mistrzowie w akcji

Turniej Mistrzowie w akcji to projekt integrujący dzieci i młodzież pełno- i niepełnosprawną. Sport, w swoim założeniu, jest walką, ze swoimi słabościami, przełamywaniem barier, wspólnotą przeżyć i emocji. Sport osób niepełnosprawnych niesie dodatkowe wartości. Osoby niepełnosprawne często toczą podwójną walkę, z innymi i z samym sobą. Ale jeśli przełamią te bariery, stają się często herosami, podziwianymi nawet bardziej niż pełnosprawni sportowcy. Każda z drużyn — teamów podczas Turnieju uzyska za pomocą losowania swojego team-leadera, którym będą znani i lubiani sportowcy: Tomasz Majewski, Marek Plawgo, Paweł Januszewski czy Witold Roman, którzy poprzez swoja sportową karierę stali się wzorem do naśladowania dla wielu osób. Będą to leaderzy teamów, ale jednocześnie ich trenerzy. Podczas Turnieju zostaną zorganizowane zawody sportowe, zawierające elementy m.in. koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki oraz zręcznościowe. Drużyny będą rywalizować ze sobą zbierając punkty. Zwycięski team otrzyma Puchar Wielkich Mistrzów, a pozostałe zespoły Puchary Mistrzów w Akcji.


Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022r"

Zadanie publicze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Turniej - Mistrzowie w Akcji" dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt

Mały Wielki Mistrz

Mały Wielki Mistrz to cykl 6 eventów sportowych - campów z wybitnymi sportowcami, które mają na celu pokazanie dzieciom i młodzieży różnorodności poszczególnych dyscyplin oraz danie szansy na aktywne spędzenie wolnego czasu. Podczas każdego campu jego uczestnicy - będą mogli nauczyć się zasad poszczególnych sportów, spotkać wybitnego sportowca, posłuchać o specyfice dyscypliny i o jego osiągnięciach oraz aktywnie spędzić czas i nauczyć się kolejnych umiejętności związanych z danym sportem. W campach udział wzięli olimpijczycy, mistrzowie świata, Europy i Polski, znani i lubiani, m.in. Andrzej Supron - zapasy, Wojciech Makowski - pływanie, Marcin Urbaś - lekkoatletyka, Łukasz Koszarek - koszykówka, czy reprezentujący siatkówkę prezes fundacji Witold Roman.

Informacje o dotacji dla projektu. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt

Sport Łączy Pokolenia

To propozycja aktywizacji ruchowej wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, poprzez organizację zajęć sportowych i integracyjnych.  Wśród zajęć sportowych znalazły się takie, jak: slow jogging, aqua aerobik, nordic walking, pilates, gimnastyka korekcyjna i jazda na rowerze.

Cele projektu:

  • zachęcenie jak największej liczby osób do systematycznej aktywności ruchowej i rekreacji,
  • integracja międzypokoleniowa i sprawienie, żeby się poznali i aktywizowali wokół wspólnego dobra, jakim jest aktywne spędzanie czasu,
  • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród seniorów.

Narodowy test
wiedzy o sporcie
dla dzieci i młodzieży

W historii polskiego sportu było wiele wzniosłych momentów, a nasi sportowcy często stawali się herosami nie tylko na sportowych arenach. Warto więc pielęgnować wiedzę o ich osiągnięciach, także wśród najmłodszych i również przez to dbać o ich edukację historyczno-patriotyczną. 

Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie ma być właśnie odpowiedzią na te potrzeby. Będzie zorganizowany w dwóch etapach.

Etap I

będzie obejmował otwarty konkurs ogólnopolski i zostanie przeprowadzony formie testu on-line w dniach 19 września - 19 października 2022 r.

Etap II

odbędzie się 4 listopada 2022 r. w Warszawie, w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego i będzie zawierał kolejne 30 i 50 pytań, a laureaci zostaną wyłonieni w obu grupach, miejsca 1-3.