Fundacja Druga Droga Mistrza

Projekty

Powrót do strony głównej
Projekt

Turniej Mistrzowie w akcji

Turniej Mistrzowie w akcji to projekt integrujący dzieci i młodzież pełno- i niepełnosprawną. Sport, w swoim założeniu, jest walką, ze swoimi słabościami, przełamywaniem barier, wspólnotą przeżyć i emocji. Sport osób niepełnosprawnych niesie dodatkowe wartości. Osoby niepełnosprawne często toczą podwójną walkę, z innymi i z samym sobą. Ale jeśli przełamią te bariery, stają się często herosami, podziwianymi nawet bardziej niż pełnosprawni sportowcy. Każda z drużyn — teamów podczas Turnieju uzyska za pomocą losowania swojego team-leadera, którym będą znani i lubiani sportowcy: Tomasz Majewski, Marek Plawgo, Paweł Januszewski czy Witold Roman, którzy poprzez swoja sportową karierę stali się wzorem do naśladowania dla wielu osób. Będą to leaderzy teamów, ale jednocześnie ich trenerzy. Podczas Turnieju zostaną zorganizowane zawody sportowe, zawierające elementy m.in. koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki oraz zręcznościowe. Drużyny będą rywalizować ze sobą zbierając punkty. Zwycięski team otrzyma Puchar Wielkich Mistrzów, a pozostałe zespoły Puchary Mistrzów w Akcji.


Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022r"

Zadanie publicze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Turniej - Mistrzowie w Akcji" dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt

Mały Wielki Mistrz

Mały Wielki Mistrz to cykl 6 eventów sportowych - campów z wybitnymi sportowcami, które mają na celu pokazanie dzieciom i młodzieży różnorodności poszczególnych dyscyplin oraz danie szansy na aktywne spędzenie wolnego czasu. Podczas każdego campu jego uczestnicy - będą mogli nauczyć się zasad poszczególnych sportów, spotkać wybitnego sportowca, posłuchać o specyfice dyscypliny i o jego osiągnięciach oraz aktywnie spędzić czas i nauczyć się kolejnych umiejętności związanych z danym sportem. W campach udział wzięli olimpijczycy, mistrzowie świata, Europy i Polski, znani i lubiani, m.in. Andrzej Supron - zapasy, Wojciech Makowski - pływanie, Marcin Urbaś - lekkoatletyka, Łukasz Koszarek - koszykówka, czy reprezentujący siatkówkę prezes fundacji Witold Roman.

Informacje o dotacji dla projektu. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt

Sport Łączy Pokolenia

To propozycja aktywizacji ruchowej wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, poprzez organizację zajęć sportowych i integracyjnych.  Wśród zajęć sportowych znalazły się takie, jak: slow jogging, aqua aerobik, nordic walking, pilates, gimnastyka korekcyjna i jazda na rowerze.

Cele projektu:

  • zachęcenie jak największej liczby osób do systematycznej aktywności ruchowej i rekreacji,
  • integracja międzypokoleniowa i sprawienie, żeby się poznali i aktywizowali wokół wspólnego dobra, jakim jest aktywne spędzanie czasu,
  • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród seniorów.

Informacje o dotacji dla projektu. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowy test
wiedzy o sporcie
dla dzieci i młodzieży

W historii polskiego sportu było wiele wzniosłych momentów, a nasi sportowcy często stawali się herosami nie tylko na sportowych arenach. Warto więc pielęgnować wiedzę o ich osiągnięciach, także wśród najmłodszych i również przez to dbać o ich edukację historyczno-patriotyczną. 

Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie ma być właśnie odpowiedzią na te potrzeby. Będzie zorganizowany w dwóch etapach.

Etap I

będzie obejmował otwarty konkurs ogólnopolski i zostanie przeprowadzony formie testu on-line w dniach 19 września - 19 października 2022 r.

Etap II

odbędzie się 4 listopada 2022 r. w Warszawie, w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego i będzie zawierał kolejne 30 i 50 pytań, a laureaci zostaną wyłonieni w obu grupach, miejsca 1-3.